Handelsbetingelser / Terms and Conditions of sale

Dansk | English

Handelsbetingelser - Dansk 

Sådan handler du hos os
For at foretage et køb på www.destinantionlangeland.dk skal du gennem 5 trin.

1. Find den eller de varer du ønsker og læg dem i indkøbskurven, gå herefter til kassen.
2. Indtast dine personlige oplysninger
3. Vælg forsendelses/betalingsmåde
4. Godkend vores forretningsbetingelser
5. Tjek at alle oplysninger er korrekte og godkend købet

Persondatapolitik
Cookies:

En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde ved serveren (fx et websted) ved brugerens næste besøg, hvem brugeren er. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie, men oplysninger om brugerens adfærd på et website fx et indtastet brugernavn i forbindelse med login til en særlig sektion på webstedet. En cookie lagres på brugens harddisk sammen med cachede filer. En cookie er således en tekstfil, der sendes til din browser fra en web-server og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra.             
På www.langeland.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet, dets funktionaliteter og skabe øget brugervenlighed.

Da der i dag anvendes mange forskellige browsere, skal du se producentens anvisniger for sletning af cookies.

Eks.: I Internet Explorer X.x slettes cookies under menuen "Funktioner"-> "Internetindstillinger"-> "Slet cookies".

Personoplysninger:
www.langeland.dk indsamler persondata, navn, adresse, telefonnummer og mailadresse, om vore kunder med det formål at levere ønskede vare, svare på spørgsmål eller levere ønskede informations/nyhedsmateriale.
www.langeland.dk er via Interlogic den dataansvarlige.
Personoplysninger opbevares i højst 5 år. Personoplysninger videregives IKKE til tredjemand.  
Som registreret har du altid mulighed for indsigt. Du kan gøre indsigelse mod registrering i henhold til reglerne i Persondataloven, Klik Her.
Personoplysninger opbevares ikke krypteret eller transmitteres krypeteret fra bruger til www.langeland.dk
Alle data opbevares bag Firewall, se yderligere om sikkerhedspolitik Klik her


Logstatistik:
Logstatistik bruges på www.langeland.dk, det betyder at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades m.m.
             
På www.langeland.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter. 
Logstatistik bruges til: personalisering af markedsføringen mod brugeren, og skabe øget brugervenlighed.
             
Vi registrerer ingen oplysninger om dig eller nogen anden kunde, der kan henføres til fysiske personer, med mindre du vælger at registrere dig som kunde. Kunden kan altid bede om at blive slettet fra kundekartoteket.

Som registreret hos langeland.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til langeland.dk via e-mail

Bestilling
Du kan bestille varer fra destinantionlangeland.dk på følgende måder: 

    • via webshop
    • via personlig betjening
    • via email
    • via telefonisk bestilling
 

Alle priser opgives inklusiv og eksklusiv moms
Alle priser på websitet angives inklusiv alle afgifter, told, miljøomkostninger m.m.
 
Aftaler på vores website kan indgås på følgende sprog: Dansk.
             
Når du har indgået en aftale med os, opbevarer vi kontrakten, så du kan tilgå den senere på følgende måde:

Ordrebekræftelse fremsendes via e-mail. Fakturakopi kan rekvireres via e-mail eller telefon.

Når du handler med langeland.dk i vores Internetforretning skal du acceptere, at den endelige aftale om køb af de varer du bestiller først sker, når en medarbejder i virksomheden har behandlet din ordre. Interlogic I/S har derfor ret til at afvise en bestilling, såfremt varen er udsolgt, er angivet med en forkert pris, umulig at fremskaffe eller af andre årsager.

Betaling
Betaler du med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1.200 kr., når dit dankort misbruges ved brug af pin-koden.
 
Data, du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. 
Hverken langeland.dk eller andre har mulighed for at læse dataene. Beløbet for varerne trækkes først, når varerne sendes fra langeland.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet.

I vores e-butik kan du betale med følgende betalingsmidler:

    • Dankort.
    • Danske Banks Net-betaling.
    • Danske Euro/Master cards.
    • VISA.


Levering
Fragt- og leveringsomkostninger: DAO Shop Eller DAO Privat

Ved pakker over 20 kg, kontakt 62 51 35 05

www.destinationlangeland.dk bruger primært følgende fragtfirma: DAO
                
Leveringstid på lagervarer:   2-5 hverdage
             
Når din bestilling er afsendt vil du kunne følge den via Track&Trace på din ordrestatus.

Fortrydelsesret
Hvis du har købt varer via webshoppen hos os, har du oftest ret til at fortryde købet. Du skal bare returnere varen til os senest 14 dage efter, du har modtaget den.

Når varen returneres og fortrydelsesretten udnyttes kan dette kun ske, såfremt varen returneres i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog den. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, hvor det er helt åbenbart at brugen formindsker varens salgsværdi væsentligt. Bemærk at emballagen i visse tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi. 
Manglende eller beskadiget emballage kan betyde, at fortrydelsesretten bortfalder. Husk derfor altid at gemme emballagen til du ved, om du vil beholde varen. 

Du kan returnere varen til os ved at nægte at modtage varen når den leveres, ved at sende den retur elle ved at returnere den på nedenstående adresse. Sidstnævnte dog kun mod forudgående aftale. Når du udnytter fortrydelsesretten skal du selv betale fragten for returnering af varen.

Destination Langeland
Torvet 5
5900 Rudkøbing
Tlf. +45 62 51 35 05 
E-mail: info@destinationlangeland.dk 
CVR. 26 40 96 40

Når du returnerer varen, bedes du angive følgende bemærkninger på pakken: Ordrenummer

Når du fortryder købet tilbagebetales købesummen til dig via bankoverførsel. Tilbagebetaling sker hurtigst muligt efter vi har modtaget varen retur og kontrolleret at den lever op til betingelserne for, at fortrydelsesretten kan udnyttes. 
             
Der ydes ingen fortrydelsesret på følgende produkter:
- Lyd- eller billedoptagelser eller edb-programmer, såfremt du har brudt forseglingen. 
- Tjenesteydelser og varer, der skal fremstilles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle behov såfremt udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen er påbegyndt.

Det gælder dog kun, når du forinden har givet samtykke til, at langeland.dk kunne begynde udførelsen m.v. inden fortrydelsesrettens udløb.

Reklamation
Som forbruger har man efter købeloven 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig ad den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget.

Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af din fejlagtige brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen. Du skal reklamere inden rimelig tid efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder anses reklamationen altid for værende rettidig. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.

Når du ønsker at reklamere over et produkt, skal det indsendes til os på vores adresse:

Destination Langeland
Torvet 5
5900 Rudkøbing
Tlf. +45 62 51 35 05 
E-mail: info@destinantionlangeland.dk 
CVR 26 40 96 40

Når du returnerer varen, bedes du angive følgende bemærkninger på pakken:  Ordrenummer
 


 

English - Terms and Conditions of sale

Personal data policy
 
Cookies:
A cookie is a term for the way a user’s behaviour on the Internet is registered on the user’s hard disc. In this way, the server (e.g. the web site) recognizes the user on his next visit. No personal data is stored in a cookie, but rather information regarding the user’s behaviour on a particular web site: for example, a keyed-in user name in connection with logging in to a particular section of the web site. A cookie is stored on the user’s hard disc together with cached files. Cookies are small data files that your browser may place on your computer when you visit different web sites to mark that you have been there. You can set your browser to inform you when you receive a cookie, or you can set your browser to refuse cookies. www.langeland.dk uses cookies to optimize the web site and its functions.
Cookies can be deleted in Internet Explorer 5.x in the menu “Functions” - >”Internet settings” - >”Delete cookies”. Cookies are used by www.langeland.dk to improve user-friendliness.
 
Personal data:
www.destinantionlangleand.dk collects personal data, name, address, telephone number and email address about our customers with the aim of delivering the requested goods, answer questions or deliver the requested information/ news material.
Personal data is stored for a maximum of 5 years. Personal data is NOT passed on to any third person.
If you are registered, you always have the possibility of insight and you have the right to object to the registration in accordance with the Danish Act on Processing of Personal Data.
Personal data is neither stored nor transmitted to www.langeland.dk in encrypted form.
All data is stored behind a firewall.
 
 
Log statistics:
Log statistics are used by www.destinantionlangeland.dk. This means that a statistics system collects information which can give a statistical picture of how many visitors a web site has had, where they come from, and from which part of the web site they leave etc.
www.langeland.dk uses the log statistics to optimise the web site and its functions. Log statistics are used to personalise the marketing towards the user and create extra user-friendliness.
We do not register any data about you or any other user that may lead to any person unless you choose to register yourself as a customer. A customer can always request to be deleted from the customer records.

If you are registered with the Tourist and Trade Association of Langeland, you always have the right to object to registration and to see what data is registered. You have these rights according to the Danish Act on Processing of Personal Data. Enquiries regarding this should be sent via email to the Tourist and Trade Association of Langeland.
 
Ordering
You can order goods from the Tourist and Trade Association of Langeland in the following ways:
 
Via the web shop
Via personal service
Via email
Via telephone
 
All prices are shown both with and without VAT.
All prices on the web site are given including all taxes, customs etc.
 
A confirmation of your order is sent via email. A copy of the invoice can be requested via email or telephone.
 
When you do business with the Tourist and Trade Association of Langeland on our Web shop you accept that the final agreement concerning the goods you order is not accepted until an employee of the company has processed your order. The Tourist and Trade Association of Langeland therefore has the right to reject an order if the goods are sold out, priced incorrectly, impossible to obtain, or for other reasons.
 
Payment
You are always guaranteed against misuse when you use a credit card, since you have the possibility to refuse a payment when you receive your statement of account. You have no excess should your card be misused in a web shop that uses SSL (Secure Socket Layer) in its payment system. You are therefore better protected than in the physical world where there is an excess of dkk.1200 if your Dankort is misused using your pin code.
Data you send in connection with purchases paid with credit card is encrypted (SSL) and it is only PBS that can read it.
Neither the Tourist and Trade Association of Langeland nor anyone else can read the data. Payment for the goods is not drawn until the goods are sent from the Tourist and Trade Association of Langeland. It is impossible to deduct a larger sum than the one you have approved in connection with the purchase.

You can use the following means of payment.

  • Dankort
  • Danske Banks Net-betaling
  • BG Banks Net-betaling
  • Danish Euro/Master Card
  • Visa

 
Delivery
Delivery charges.   


 The Tourist and Trade Association of Langeland primarily uses DAO for shipping.
 
Delivery time for goods in stock: 2 – 5 workdays.
 
Right of cancellation 
You can only return goods using the right of cancellation if the goods are returned in essentially the same condition and in the same quantity as you received them. If you want to cancel your purchase, you must return the goods in essentially the same condition and quantity. Your right of cancellation becomes void if you use the goods in such a way that it is obvious that use has reduced the goods’ value, or if the packing is damaged or completely or partly missing.
When you use your right of cancellation, you must pay the carriage costs for returning the goods.
If you have bought goods from us via our web shop, you normally have the right to cancel the purchase. You need to return the goods to us within 14 days after you have received them. You can return the goods by refusing to accept the goods on delivery. This does not apply to specially designed goods if the seal has been broken.
You can also return the goods by post or carrier to the below address:
 
Destination Langeland
Torvet 5
DK 5900 Rudkoebing
Denmark
E-mail info@destinantionlangeland.dk
Telephone: +45 62 51 35 05
CVR: 26409640
 
When you return the goods, please write the following information on the package:
Order number
 
When you cancel your purchase, the purchase sum is returned to you via your bank account. Return payment is made as soon as possible after we have received the goods and checked that they fulfil the conditions for right of cancellation.
 
There is no right of cancellation for the following products.
 
Sound or picture recordings if the seal is broken.
Services and goods that are specially produced or adapted according to the customer’s individual requirement if the design, production or adaptation has been commenced. This is only valid though, if you have, in advance, given your agreement to The Tourist and Trade Association of Langeland about commencing design etc. before the expiry of the period of right of cancellation.
 
Complaints
According to the Danish Sale of Goods Act, the customer is entitled to a 24 month warranty for all goods.
The right to complain means that a customer can complain about a product’s defects and insufficiencies arising within 24 months after purchase.
It is a condition though that these defects have not arisen due to incorrect use of the product or other damaging behaviour that has resulted in the defect. You must complain within a reasonable time after you have noted the defect. If you complain within 14 days, the complaint will always be considered as on time.
We refund reasonable carriage costs you may have in connection with returning the goods when the complaint is valid.
When you want to complain about a product, it should be sent to our address:
 
Destination Langeland
Torvet 5
DK 5900 Rudkoebing
Denmark
E-mail info@destinationlangeland.dk
Telephone: +45 62 51 35 05
 
When you return the goods, please write the following information on the package:
Order number
 
Should you send a product to us that is not defect, but only not working due to a user error, we must charge an administration fee of dkk. 395,00 to cover costs in connection with tests. In addition there will be added expenses for shipping.